1 av 2

Meg Nömgård ny i styrelsen för ICHNGO Forum

Igår kväll blev Meg Nömgård, Berättarnätet Kronobergs verksamhetschef för Sagobygden invald i styrelsen för ICHNGO Forum.

ICHNGO Forum* är en organisation för världens alla NGO:er** som är Unesco-ackrediterade rådgivare till Konventionen om tryggandet av det immateriella kulturarvet. Berättarnätet Kronoberg blev ackrediterad 2014. Valet följer Unescos vanliga geografiska indelning, 6 olika områden, Sverige tillhör valgrupp 1 dvs Västeuropa och Nordamerika. Från denna grupp har alltså Meg blivit vald. Hon sitter i två år.

*ICHNGO Forum
Intangible cultural heritage and civil society (Immateriellt kulturarv och civilsamhälle)

**NGO:er
Non govermental organisations (Ickestatliga organisationer)
Läs mer om accrediterade NGO’S  http://www.ichngoforum.org/

 

 

Dela denna sida: