Berättarnätet Kronoberg

10 juni 2011. Om oss

Här kan du läsa mer om vår verksamhet. Kanske har du lust att själv komma med i vår verksamhet. Föreningen är öppen både för alla som tycker om att berätta och för alla som hellre lyssnar. Utan lyssnare blir det inget berättande!

Föreningen har till ändamål
— att lyfta fram muntlig berättartradition som en del av det immateriella kulturarvet
— att sprida kunskap om folksagor, sägner och annan folkdikt för att trygga och höja
medvetenheten om det immateriella kulturarvet
— att värna om Sagobygdens och Kronobergs berättartraditioner
— att äga och driva Sagomuseet i Ljungby och Sagobygden
— att uppmuntra till och bedriva forskning, utbildning och arkivering inom
ämnesområdet muntligt berättande
— att arrangera berättarfestivaler med nationella och internationella medverkande
— att samverka med nationella och internationella kulturinstitutioner och enskilda som
värnar om det muntliga berättandets traditioner och utveckling
— att utgöra ett nätverk inom Norden och ett kunskapscentrum för människor som är
intresserade av muntligt berättande samt aktivt stimulera muntligt berättande.

 

Bli medlem

Medlem blir du genom att betala in medlemsavgiften till Berättarnätet Kronobergs bankgiro 5033-2303. Medlemsavgiften för 2012 är 150 kronor för vuxna, 75 kronor för ungdom upp till 19 år och 250 kronor för familj. Glöm inte skriva namn, adress och gärna e-postadress på inbetalningskortet. Nu kan även föreningar, företag och institutioner bli medlemmar. Årsavgiften är 300 kronor.

Styrelse

Berättarnätet Kronobergs styrelse 2015:
Agneta Johansson Granemalm, ordförande
agneta.granemalm@sagobygden.se 0372-14318, 070-5381039

Björn Gullander, vice ordförande bjorn.gullander@sagobygden.se,
073-0682805
Anna Lilljequist, sekreterare info@tassemarken.nu,  035-83029
Cecilia Wallinder, kassör mc.wallinder@punkt.se, 073-354 41 20
Ledamöter
Saga Alexanderson saga.alexanderson@dannas.se
Birgitta Kristoffersson birgitta.kristoffersson@comhit.se
Ann Karin Ånman annkarin.anman@gmail.com
Suppleanter:

Bengt Johansson, bengt.art.johansson@telia.com

Bengt Göran Söderlind, bengt-goran.soderlind@markaryd.se

10 juni 2011, 16.36

Dela denna sida: