Berättarnätet Kronoberg har blivit Unesco- ackrediterad

Berättarnätet Kronoberg har fått ett mycket glädjande besked som vi gärna vill informera er om:

 2011 ratificerade Sverige Unesco konventionen för skydd av det immateriella kulturarvet. I december 2013 fick vi besked från Unesco att vi blivit första svenska ackrediterade NGO (Non-governmental Organization) att arbeta med konventionen samt vara rådgivande åt Unesco. Beslutet togs i Baku, Azerbadzjan,vid möte i den kommitté med medlemsländer som leder arbetet med konventionen, och det efter att Unesco granskat oss i sömmarna i drygt ett halvår.  I juni 2014 fick vi även ett godkännande från det möte där alla länder som ratificerat den här konventionen träffas. Denna utmärkelse ser vi som resultatet av ett snart 25- årigt arbete med att lyfta upp det immateriella kulturarvet i regionen i form av folksagan, sägner och annan folkdiktning, bl.a genom Berättarfestivalen, Sagobygden, Sagomuseet, forskning, utbildning och mycket mer. Vi ser fram emot att utveckla vårt arbete i samarbete med Unesco. Även Eric Sahlströms institutet har blivit ackrediterade, 

Dela denna sida: