Berättarlust- skrivlust

Vi på sagomuseet kommer till klassen två gånger med ambitionen att väcka skrivlust genom muntligt berättande. Vi gör roliga tal-och berättarövningar som förbereder eleverna inför skrivandet.

Upplägget är följande:

Tillfälle 1:
Berättarpedagog från Sagomuseet berättar  muntligt några traditionella folksagor. Vi går också igenom hur man bygger en berättelse

Tillfälle2
Eleverna får med Sagomuseets hjälp möjlighet att skapa var sin egen saga, utifrån en viss struktur. De ritar sedan sagan och berättar den muntligt för varandra i små grupper. I detta skeda använder man det skrivna ordet så lite som möjligt.

Tillfälle 3:
Klassläraren arbetar tillsammans med eleverna. Nu görs de muntliga berättelserna om till skrivna. Obs! Sagomuseets personal medverkar inte vi detta tillfälle.
Istället mailas berättelserna till Sagomuseet, vi läser alla och ger klassen uppmuntrande respons på vad de skrivit.

Tid: 2-3 gånger 60 min
Plats: Ert klassrum
Målgrupp: Årskurs 2-6

Dela denna sida: