Regeringen nominerar Sagobygden till UNESCO:s register över goda exempel på arbete med immateriellt kulturarv

16 mars 2017. Nyheter

För första gången har Sveriges regeringen nominerat ett arbete för att trygga det immateriella kulturarvet till Unescos register över goda metodiska exempel. Detta beslutade regeringen idag, 16/3 2017.

Inom Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet, finns det ett register där Unesco strävar efter att lyfta fram platser där man har framgångsrikt arbetat med att trygga ett immateriellt kulturarv. Idag finns det 17 sådana platser i världen, varav endast ett finns i norden (Norge).

Nu väljer Sveriges regering att nominera Sagobygden till detta register. 

Så här skriver kulturdepartementet i sitt pressmeddelande:

 

Regeringen har beslutat att nominera verksamheten Sagobygden, som verkar för att den muntliga berättartraditionen ska leva vidare, till Unescos register över goda exempel på bevarande av immateriellt kulturarv. Sagobygden drivs av Berättarnätet Kronoberg.

– Sagobygdens omfattande och breda arbete med sagor och sägner är ett alldeles utmärkt exempel på verksamhet som bevarar, utvecklar och levandegör vårt kulturarv. Jag är därför mycket glad över att nominera Sagobygden till Unescos register över goda exempel på bevarande av immateriella kulturarv, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Sagobygdens verksamhet syftar till att den muntliga berättartraditionen ska leva vidare och drivs av föreningen Berättarnätet Kronoberg. Bland annat genom att förmedla kunskap om folkdiktens sagor och sägner, och genom att lyfta fram människors egna berättelser. Föreningen bedriver även forskning, utbildning och arkivering. Runt om i Sagobygden har cirka 80 sägenplatser markerats i landskapet, och där ordnas resor med guidning till sagor och sägner. I Ljungby arrangeras en årligen återkommande berättarfestival, och där ligger också ett Sagomuseum.

(http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/regeringen-nominerar-s...)

 

– Vi är mycket glada över nomineringen och att regeringen värdesatt vårt mångåriga arbete med att lyfta fram det muntliga berättandet som en viktig del av vårt immateriella kulturarv, säger Per Gustavsson, en av grundarna till Berättarnätet Kronoberg.

 Unescofrågor och immateriellt kulturarv ligger oss varmt om hjärtat. Vi är bl.a. sedan 2014 Unesco ackrediterade rådgivare inom konventionen. Vi ser med spänning fram emot Unescos svar, vilket vi får i månadsskiftet nov/dec 2018. Om vi blir upptagna på registret kommer det ge Sverige positiv uppmärksamhet, ge oss en möjlighet att dela med oss av våra erfarenheter, innebära utvecklingsmöjligheter men också ett stort ansvar. Vi kommer med glädje att följa Unescos beredningsarbete, säger Meg Nömgård, verksamhetsledare för Sagobygden 

Mer om Unesco, konventionen och immateriellt kulturarv.

FN-organet Unesco, (organisationen för utbildning, vetenskap och kultur) har flera konventioner, en av dem är: Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet (the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage). Den kom 2003, 2011 ratificerade Sverige konventionen. 

Mer info: www.unesco.org/culture/ich/

Immateriellt kulturarv även ibland kallat levande traditioner är det som vi inte fysiskt kan ta på – traditioner som lever och överförs mellan människor, handens och kroppens kunskaper, erfarenheter och kreativa uttryckssätt. Det kan vara olika former av hantverk, ritualer, musik, eller berättelser, sådant som upprepas och förändras.

Mer info: www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/levande-traditioner---immateriella-kult...

 

16 mars 2017, 11.34

Dela denna sida: