1 av 2

Museipedagogik för alla

Sagomuseet kommer att arbeta med olika grupper och åldrar inom särskolan och den dagliga verksamheten Kulturfabriken. Syftet är att utveckla en museipedagogik som på bästa sätt tillgodoser behovet hos funktionshindrade barn och ungdomar, framför allt de med utvecklingsstörning eller Aspbergerdiagnos.

Målet är att utveckla ett studiemateriel passande målgruppen, och att ta fram en pedagogisk  handledning för personal inom handikappomsorgen. Erfarenheterna från projektet ska också ligga till grund vid skapandet av museets utställningar och skapa en modell för visningar av museet för målgruppen. En lättläst bok och ljudbok  om museet kommer att tas fram.
Projektet följs av Elisabeth Frithiof, forskare från Linnéuniversitetet och kommer att redovisas i en forskningsrapport. Eva Andersson är projektledare. Monika Eriksson, Agneta J-son Granemalm, Per Gustavsson och Mikael Thomasson är också involverade i arbetet.

Vi vill att Sagomuseet ska vara tillgängligt för alla- hur klarar vi det?
Vi arbetar med olika grupper och med olika uttrycksmedel:
Agneta Granemalm arbetar med en grupp som är delaktiga i Kommunens dagliga verksamhet: Kulturfabriken
Monika Eriksson träffar elever från träningsskolan, låg och mellanstadiet
Eva Andersson berättar för två grupper : högstadie och gymnasieelever
Mikael Thomasson arbetar med två flickor med Aspberger.

Våra träffar följs av Elisabet Frithiof från Linneuniversitetet och kommer att redovisas i en forskningsrapport
Projektet genomförs med medel från Allmänna arvsfonden, Kungliga Patriotiska  Sällskapet och Kronprinsessan Margaretas Minnesfond, och vi har nu fått beviljat medel till år två. Vi kommer då att fortsätta med våra olika grupper och även att planera för två seminarier . Ett seminarium kommer att ligga under Ljungby berättarfestival, tisdagen den 19 juni. Det andra förläggs på Trelleborgs museum  måndag 15 oktober. Där bedrivs projektet SALT som vi samarbetar med. Elisabet Frithiof kommer att hålla en föreläsning under Harec-dagen på Linneuniversitetet i Växjö, tisdagen den 22 nov se program på www.harec.se

Vill ni veta mera får ni gärna höra av er till
Eva Andersson

eva.andersson@sagobygden.se

0372/14866

 

Dela denna sida: