Berättarverkstad

Berättarverkstad

1 av 7

Pedagogisk verksamhet

Har du fått eller står i begrepp att söka Skapande skola medel? Vi har en bred verksamhet att erbjuda. Sagomuseet har Skapande skola verksamhet för förskoleklass upp till högstadiet. Nedan kan du läsa korta beskrivningar av vad vi erbjuder. Om du vill veta mer om någon programpunkt klickar du på önskad länk till vänster

 

Berättande + läroplanen = sant

Vi erbjuder:

Besök på Sagomuseet
Sagomuseets utställning ger dig en unik resa in i fantasin. Här kan barn och unga i alla åldrar ha roligt och få inspiration till såväl muntligt berättande som skrivande. Ljungby kommuns förskolor och skolklasser går in gratis.  Vill ni ha hjälp med att komma in i sagans värld? Boka då en av museets guider till en låg kostnad.
 

Programpunkterna nedan kan alla kombineras med besök på Sagomuseet.
 

Berättarrazzia
Läraren är förberedd men eleverna tas på sängen när Sagomuseets berättare dyker upp under pågående lektion för att berätta. Razzian inkluderar  3 berättare i varje klass, max 9 klasser.
Plats: Ert klassrum.
Målgrupp: Årskurs F-9

Berättarverkstad
En verkstad där vi berättar med röst, kropp och ögon. Berättarpedagogen inleder med ett antal berättelser. Därefter får eleverna bl  a träna muntligt framförande, hur man bygger en historia och lyssnandets konst.
En viktig del av berättarverkstaden är också livskunskap. I berättarsituationen har man ovanligt stora möjligheter att träna sig på att visa varandra respekt och att ta hänsyn.
Tid:  3-5 gånger 60 min
Plats: Ert klassrum.
Målgrupp: Årskurs 3-9

Sagor i skogen
Träffa en berättarpedagog ute i naturen för att uppleva sagan. Vi berättar, letar spår efter skogsväsen och leker sagolekar.  Tänk att det funnits drakar, troll och jättar i vår närmaste skog. Kanske finns de där än idag? Plötsligt ser vi våra stenar, berg och träd med helt nya, fantasifulla ögon. Det blir roligare att vara i naturen.
Målgrupp: 2 - 10 år
Tid: 3 gånger 60 min.
Plats: Naturområde nära er skola

Sagolek
Sagolek är en metod där barnen får bearbeta sagan med lekens hjälp. Sagomuseets pedagog berättar sagor och tillsammans leker vi berättelserna. Målsättningen är att många sinnen skall vara aktiva i bearbetningen av sagorna.  Barnen får även möjlighet att träna sitt eget muntliga berättande. Innehållet varierar beroende på barnens ålder
 Målgrupp: 2 - 10 år
 Tid: 3 gånger 60 min
Plats: Ert klassrum eller rörelserum

Sagobygdens egna rollspel
Vi har skapat ett bordsrollspel som bygger på småländska  sägner och svensk folktro. Eleverna får först lyssna till de berättelser som spelet utgår ifrån. Därefter skapar de karaktärer och spelar i mindre grupper. Det blir en spännande  kamp mot drakar, troll och andra märkliga varelser. I detta spel tränar man såväl muntligt berättande som dramaturgi. Samtidigt lär man sig en hel del om svensk folktro. Kräver halvklass.
Plats: Ert klassrum
Tid:  Enligt överenskommelse
Målgrupp: Årskurs 6 - 9

Sägenresa
En sägenresa i Sagobygden är ett annorlunda och omtyckt sätt att tillsammans med en våra berättarpedagoger utforska spännande och vackra platser i Sagobygden. Resan går till trollberg och jättekast, offerkällor och näckens vattenhål, drakskatter och trollträd, platser för ond bråd död och herrgårdar med spöken.

Värdefulla Sagor
Vi berättar och samtalar runt sagor som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap m m.
Programpunkten bygger på boken med samma namn.
Tid:1 gång 60 min
Plats: Ert klassrum
Målgrupp: Årskurs F - 6

Utöver detta gör vi också berättarprogram
Läs mer.
 

Skapande skola
Skapande skola är ett bidrag som ges av Kulturrådet till årskurs F-9. Bidraget kan sökas genom skolans huvudman. Ta kontakt med din kommun för mer information. All den verksamhet som presenteras ovan kan göras inom skapande skolas ram. Läs mer

 

Kontaktuppgifter

Dela denna sida: