Berättarverkstad

Berättarverkstad

1 av 7

Pedagogisk verksamhet

Har du fått eller står i begrepp att söka Skapande skola medel? Vi har en bred verksamhet att erbjuda. Sagomuseet har Skapande skola verksamhet för förskoleklass upp till högstadiet. Du kan välja allt från Sagolek till en Berättarverkstad där eleverna tränar sin muntliga förmåga. Självklart erbjuder vi även guidning på vårt fantastiska museum.

 

Berättande + läroplanen = sant

 

 Här är några exempel på allt som vi erbjuder:
 

Alla åldrar

Besök på Sagomuseet
Sagomuseets utställning ger dig en unik resa in i fantasin. Här kan barn och unga i alla åldrar ha roligt och få inspiration till såväl muntligt berättande som skrivande. Ljungby kommuns förskolor och skolklasser går in gratis.  Vill ni ha hjälp med att komma in i sagans värld? Boka då en av museets guider till en låg kostnad.
 

Lågstadiet och Förskolan

Sagor i skogen
Träffa en berättarpedagog ute i naturen för att uppleva sagan. Vi berättar vid elden, letar spår efter skogsväsen och leker sagolekar.  Tänk att det funnits drakar, troll och jättar i vår närmaste skog. Kanske finns de där än idag? Plötsligt ser vi våra stenar, berg och träd med helt nya, fantasifulla ögon. Det blir roligare att vara i naturen.
Ålder: 2 - 10 år
Tid: 3 gånger 60 min.
Plats: Naturområde nära er skola

Läroplanens mål: ”Att orientera sig i närmiljön.” ”Lekar och rörelse i natur-och utemiljö.” ”Hemortens historia.” ”Livsfrågor med betydelse för eleven…”

Sagolek
Sagolek är en metod där barnen får bearbeta sagan med lekens hjälp. Sagomuseets pedagog berättar sagor och tillsammans leker vi berättelserna. Målsättningen är att många sinnen skall vara aktiva i bearbetningen av sagorna.  Barnen får även möjlighet att träna sitt eget muntliga berättande. Innehållet varierar beroende på barnens ålder
 Ålder: 2 - 10 år
 
Tid: 3 gånger 60 min
Plats: Ert klassrum eller rörelserum
Läroplanens mål:
”Att lyssna och återberätta... ”Livsfrågor med betydelse för eleven,.. ” ”Drama”. ”Förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse”.  ”Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.”

Berättarverkstad
Se mellanstadiet

 

Mellanstadiet

Berättarverkstad
En verkstad där vi berättar med röst, kropp och ögon. Berättarpedagogen inleder med ett antal berättelser. Därefter får eleverna bl  a träna muntligt framförande, hur man bygger en historia och lyssnandets konst.
En viktig del av berättarverkstaden är också livskunskap. I berättarsituationen har man ovanligt stora möjligheter att träna sig på att visa varandra respekt och att ta hänsyn.
Tid:  3-5 gånger 60 min
Plats: Ert klassrum. En av träffarna bör vara på Sagomuseet
Läroplanens mål:”Att lyssna och återberätta. . .” ”Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.” ”…ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap”.
Läs mer om Berättarverkstad

 

Berättarrazzia
Läraren är förberedd men eleverna tas på sängen när Sagomuseets berättare dyker upp under pågående lektion för att berätta. Razzian inkluderar 40 min introduktion för lärarna och 3 berättare i varje klass, max 9 klasser.

 

Högstadiet

Berättarverkstad
En verkstad där vi berättar med röst, kropp och ögon. Eleverna får bland annat träna muntligt framförande, hur man bygger en historia och lyssnandets konst.  En viktig del av berättarverkstaden är också livskunskap. I berättarsituationen har man ovanligt stora möjligheter att träna sig på att visa varandra respekt och att ta hänsyn.
Plats:Ert klassrum. En av träffarna bör vara på Sagomuseet
Tid:5 gånger 60 min
Läroplanens mål:”Att lyssna och återberätta. . .” ”Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare.”  ”Anpassning av språk, innehåll och disposition.”
Läs mer

Berättarrazzia
Läraren är förberedd men eleverna tas på sängen när Sagomuseets berättare dyker upp under pågående lektion för att berätta. Razzian inkluderar 40 min introduktion för lärarna och 3 berättare i varje klass, max 9 klasser.

Sagobygdens egna rollspel
Vi har skapat ett bordsrollspel som bygger på smålänska sägner och svensk folktro. Eleverna får först lyssna till de berättelser som spelet utgår ifrån. Därefter skapar de karaktärer och spelar i mindre grupper. Det blir en spännaande kamp mot drakar, troll och andra märkliga varelser. I detta spel tränar man såväl muntligt berättande som dramaturgi. Samtidigt lär man sig en hel del om svensk folktro. Kräver halvklass.
Plats: Ert klassrum
Tid:  Enligt överenskommelse
Målgrupp: Årskurs 6 - 9

 

Utöver detta gör vi också berättarprogram
Läs mer.

 

Skapande skola
Skapande skola är ett bidrag som ges av Kulturrådet till årskurs F-9. Bidraget kan sökas genom skolans huvudman. Ta kontakt med din kommun för mer information. All den verksamhet som presenteras ovan kan göras inom skapande skolas ram. Läs mer

 

Kontaktuppgifter

Dela denna sida: