Foto: Länsstyrelsen i Kronobergs län

Foto: Länsstyrelsen i Kronobergs län

Sagomuseet önskar få visa och berätta om vargen Kynna

Nedanstående brev har vi skickat till Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm med begäran om att få vargen Kynna placerad på Sagomuseet.

Vargen Kynna sköts i det område som vi kallar Sagobygden. Sagobygden utgörs av kommunerna Älmhult, Ljungby och Alvesta. Här levde Sveriges märkligaste berättare av sagor och sägner och här verkade några av vårt lands mest betydelsefulla upptecknar av folkdikt och folktro, såsom Carl von Linné och framförallt den svenska etnologins fader Gunnar Olof Hyltén-Cavallius.

Mitt i Sagobygden, i Ljungby stad, ligger Sagomuseet. Sagomuseet levandegör det muntliga berättandet i vårt land och runt omkring i Sagobygden finns ett stort antal skyltade sägenplatser. I vårt arbete använder vi också av moderna teknik för att levandegöra kulturarvet, såsom berättelser i mobilen, geocaching med gps, Sagobygdens app. Sagomuseet har en välutvecklad pedagogisk verksamhet och har tre berättarpedagoger anställda som arbetar berättarverkstäder i skolorna.

Utan att överdriva vågar vi påstå att verksamheten i Sagobygden är ett av de mest ambitiösa försöken i vårt land att lyfta fram det immateriella kulturarvet som våra sagor, sägner och folktro utgör. 

Drivkraften bakom vårt arbete är muntligt berättande har visat sig vara en förträfflig metod för att utveckla barn och ungdomars språk och fantasi. Men också lika mycket för skapa ett intresse för hembygdens historia, hur människor levde förr i tiden och deras tankar och förhoppningar. Men det handlar också om att alla människors liv är värda att berättas liksom samtida händelser. I samband med Stormen Gudrun gick vi ut med ett upprop att bad de drabbade berätta, skriva, måla, fotografera och den egna upplevelse av stormen. Det resulterade i den uppmärksammade boken Stormen, redigerad av journalisten Ola Hemström.

Med vår verksamhet vill vi också väcka tankar  kring människors förhållande till varandra och till naturen. Naturen genomsyrar de gamla sägnerna och vi har bland annat anordnat ett stort antal sägenresor i Sagobygden tillsammans med folklorister som berättat om träd och blommor, djurliv, sjöar och myrar. Under Ljungby berättarfestival har vi anordnat ett etnobiologiskt seminarium och med etnobiologen Ingvar Svanberg som medförfattare har vi givit ut två böcker med sagor och sägner om djur och växter.

Flera av våra professionella berättare har under lång tid berättat berättat om varg och björn, jakt och fiske i olika sammanhang.

Den här långa bakgrundsskildringen hoppas vi ger en bild av varför Sagomuseet gärna ser att vi får hysa vargen Kynna hos oss. Vi tänker oss bygga upp en utställning om vargen i folktron parat med fakta om vargen. Utgångspunkten kommer att vara, som i all vår verksamhet, att den spännande muntliga berättelsen är ett sätt att sprida kunskap om vår fauna och flora. Vi kommer att använda vårt rika kontaktnät och vana att samarbeta med många andra aktörer för att skapa ett riktigt intressant besöksmål.

Med vänlig hälsning

Sagomuseet i Ljungby

Dela denna sida: