Sagor från Södermanland – ett läsäventyr

30 januari 2012 av Per Gustavsson. Nyheter

Det är inte så ofta det kommer ut en sagobok i Sverige som lyfter fram okända delar av den svenska berättarskatten. Men nu händer det. Det handlar om metallarbetaren Gustaf Ericssons sagor från Södermanland.

Samlingen är redigerad av Bengt af Klintberg och utgiven av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Den heter kort och gott Sagor från Södermanland och omfattar 309 sagor, varav många är skämtsagor. Utgåvan rymmer en innehållsrik inledning där Klintberg tecknar Gustaf Ericssons gärning och en avslutande kommentardel. Boken utgör nr 7 i serien Svenska sagor och sägner, som började utges 1937 med Mickels i Långhult sagor och där de avslutande delarna 11 och 12 utgörs av Eva Wigströms och P.A. Säves uppteckningar. Och det är just i det sällskapet Gustaf Ericson förtjänar sin plats, bland de absolut främsta samlarna av folkdiktning. Och Bengt af Klintberg reser frågan ”om inte Gustaf Ericsson är  den mångsidigast av dem alla.”

Gustaf Ericsson skrev i många fall ner samma saga flera gånger. Över 100 sagor finns i tre olika versioner. I sin inledning till boken frågar sig Bengt af Klintberg vilken version som är lämplig att välja för publicering, den äldsta, den som kanske trognast följer sagespersonens återgivning eller den där Gustaf Ericsson framträder som berättare själv. Bengt har stannat vid det tredje alternativet. Ett argument är att när sagorna ”har framförts av en duktig sagoberättare har dramatiken och komiken förstärkts av berättaren med olika stilmedel.” I bokens sagourval försöker Gustaf Ericsson ”återge hur det kan ha låtit när en saga berättades efter alla konstens regler”.

Det här gillar jag, att perspektivet flyttas från sagan som skriven text till sagan som en ursprungligt muntlig berättad historia, där berättaren sätter sin prägel på historien.

Det är bara att tillägga: Köp boken, läs den och framförallt berätta sagorna. Det är inte alla dagar det kommer ut en samling med härliga, fräscha och mindre kända sagor på nära 400 sidor.

Boken kostar 250:- + ev. porto och du kan beställa den här från Sagomuseet.

 

 

 
Per Gustavsson

30 januari 2012, 10.50

Per Gustavsson

per.gustavsson@telia.com

Dela denna sida: