Lite av vad vi gjort

30 september 2015 av Mikael Thomasson. Sagomuseet

En stor del av vår verksamhet handlar om museet, scenföreställningar och pedagogisk verksamhet. Nedan följer några andra exempel på vad vi gjort genom åren

Fortbildning för Ljungby Kommun
2014 gjorde vi en fortbildning till Ljungby kommun om hur man kunde berätta och samla in berättelser kopplade till kommunens värdegrund. Det hela genomfördes som en två dagars workshop för ett tjugotal av kommunens anställda. Resultatet blev insamlade berättelser som kan användas i värdegrundsarbetet.

Storytelling - för strategisk kommunikation
En utbildning som arrangerades av  Nordic Business Institute. Utbildningen syftade till att ge ökad kunskap om storytelling i upplevelseindustri och i marknadsföring. Personal från Sagomuseet deltog som lärare i muntligt berättande 2010 och 2011.

 

Mikael Thomasson

30 september 2015, 17.54

Mikael Thomasson

mikael.thomasson@sagobygden.se

Dela denna sida: